Eesti ja Norra diplomaatilised suhted 100 / Diplomatiske forhold mellom Estland og Norge 100

 / 
 / 

Norra tunnustas Eesti Vabariiki de jure 5. veebruaril 1921. aastal, millega pandi alus Eesti ja Norra ametlikule diplomaatilisele suhtlusele.

Juubeliaastaks on koostatud Eesti ja Norra koostööna diplomaatiliste suhete ajajoon. See on kergelt sirvitav kronoloogiline ajalooliste fotode ja dokumentide galerii, mis annab ülevaate Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi kahepoolsete diplomaatiliste suhete huvitavatest, olulistest ja põnevatest hetkedest 100 aasta vältel.

Fotoallkirjade vaatamiseks liigu kursoriga foto peale.

Täname kõiki, kes on andnud oma panuse faktide, fotode ja dokumentide kogumisse!

Head ajarännakut!

KOOSTAJAD:

Eesti välisministeerium
Eesti suursaatkond Oslos
Norra suursaatkond Tallinnas

Täname Agnes Keskküla (Tartu Ülikooli üliõpilane Eero Medijaineni juhendamisel)

24.02.1918.
Kuulutati välja Eesti iseseisvus Eesti iseseisvusmanifesti avalik ettelugemine Pärnu Endla teatri rõdult. Foto: Pärnu Muuseumi kogu Eesti iseseisvusmanifesti avalik ettelugemine Pärnu Endla teatri rõdult. Foto: Pärnu Muuseumi kogu
Päästekomitee algatusel koostati Eesti iseseisvusmanifest, mis 23. veebruaril 1918 Pärnus Endla teatri rõdult avalikult ette loeti. Järgmisel päeval, 24. veebruaril 1918 kuulutas Päästekomitee Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks.
märts 1918
Diplomaatiliste konsultatsioonide algus Teadaolevalt kõige vanem välisdelegatsiooni foto. Foto on tehtud aastatel 1918–1919. Vasakult: Ants Piip, Mihkel Martna, Karl Robert Pusta, Jaan Tõnisson, Karl Menning, Eduard Virgo. Foto: Rahvusarhiiv Teadaolevalt kõige vanem välisdelegatsiooni foto. Foto on tehtud aastatel 1918–1919. Vasakult: Ants Piip, Mihkel Martna, Karl Robert Pusta, Jaan Tõnisson, Karl Menning, Eduard Virgo. Foto: Rahvusarhiiv
Esmakordselt on teada Eesti ja Norra diplomaatilistest konsultatsioonidest 1918. aasta märtsis, mil teel Bergenisse peatus Oslos Eesti välisdelegatsioon koosseisus Karl Robert Pusta, Eduard Virgo ja Ants Piip. 21. märtsil 1918 väisas Eduard Virgo Norra välisministeeriumit, et selgitada välja, kuidas suhtub Norra Eesti iseseisvaks saamisesse.

Tulevane Eesti Vabariigi peaminister ja kauaaegne välisminister, 1918. aastal Eesti välisdelegatsiooni liige Londonis Ants Piip suhtles sama aasta mais aktiivselt Skandinaavia riikide suursaadikutega Ühendkuningriigis. Kohtumisel Norra suursaadikuga 5. mail 1918 oli laual küsimus, kas Norra tunnustaks Eesti iseseisvust de facto. Norra, Rootsi ja Taani saadikud suhtusid Eesti diplomaadi palvesse mõistvalt.

juuni 1918
Eesti Vabariigi passi tunnustamine Foto: Martin Ahven, Õhtuleht Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
Skandinaavia riikide omavaheliste konsultatsioonide käigus otsustati Taani saatkonnas Londonis väljastada Eduard Virgo Eesti passi diplomaatiline viisa. Sellega tunnustasid Skandinaavia riigid esmakordselt Eesti passi.
august–september 1919
Esimesed sammud Norra diplomaatilisel esindamisel Eestis
Eesti tunnustas Norra konsulina baltisaksa ärimeest Eduard Forsmani.
10.12.1918
Sammud Eesti esinduse avamiseks Norras
10. detsembril korraldati Eesti välisdelegatsiooni juhile Jaan Tõnissonile kohtumine Norra välisministeeriumis, kus Tõnisson palus luba avada Eesti esindus Oslos (kuni 1925. aastani Kristiania). Eestil oli huvi Norras väljastada Eesti passe ja osutada muid konsulaartoiminguid.
05.02.1921
Eesti Vabariigi de jure tunnustamine Norra Kuningriigi poolt Norra konsuli teadaanne välisministrile. Foto: Rahvusarhiiv Norra konsuli teadaanne välisministrile. Foto: Rahvusarhiiv
Konsul E. Forsman andis Eesti välisministeeriumis üle kirja, millega Norra Kuningriik tunnustas Eesti Vabariiki de jure. Sellega kinnitati Eesti ja Norra ametlike diplomaatiliste suhete algus.
4.04.1921
Esimene ajutine asjur ja konsul Norras Eduard Virgo. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.272.0.311673 Eduard Virgo. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.272.0.311673
Eesti esimeseks asjuriks Norras määrati Eduard Virgo ning mõned kuud hiljem avati Oslos peakonsulaat (1. juuni 1921), mida hakkas juhtima Richard Bjercke.

Richard Bjercke. Foto: Oslobilder, OB.F05811b

Richard Bjercke. Foto: Oslobilder, OB.F05811b

1921–1924
Aukonsulaatide avamine üle Norra Eesti aukonsul Trondheimis Bernhard Mathias Brekke aukonsuli tunnistus 1931. aastast. Foto: https://www.bbrekke.no/ Eesti aukonsul Trondheimis Bernhard Mathias Brekke aukonsuli tunnistus 1931. aastast. Foto: https://www.bbrekke.no/
Peale Eesti esinduse avamist Oslos avati ridamisi asekonsulaate kõikjal Norras – Bergenis (22.09.1921), Trondheimis (10.10.1921), Tromsøs (jaanuar 1924), Haldenis (03.03.1924), Vardøs (03.11.1924). Neist aukonsulaat Trondheimis on 2021. aastaks tegutsenud 100 aastat ja tegevust jätkab toonase aukonsuli Bernhard Mathias Brekke pojapoeg Trond Brekke.

Eesti suursaadik Rootsis, kaasakrediteeringuga Norras, Friedrich Karl Akel, hilisem Eesti välisminister. Foto: Axel Malmström, Rootsi Riigiarhiiv

Eesti suursaadik Rootsis, kaasakrediteeringuga Norras, Friedrich Karl Akel, hilisem Eesti välisminister. Foto: Axel Malmström, Rootsi Riigiarhiiv

1922
Norra suursaadikud Eestis enne Teist maailmasõda Pildil suursaadik Johan Fredrik Winter Jakhelln (vasakult teine) volikirjade üleandmisel riigivanem Jaan Tõnissoni (vasakult kolmas) juures. Foto: Rahvusarhiiv, ERA.1627.1.118.11. Pildil suursaadik Johan Fredrik Winter Jakhelln (vasakult teine) volikirjade üleandmisel riigivanem Jaan Tõnissoni (vasakult kolmas) juures. Foto: Rahvusarhiiv, ERA.1627.1.118.11.
Enne 1940. aastat olid Norra saadikud kaasakrediteeritud Eestisse Helsingist. Esimene Eestisse akrediteeritud Norra suursaadik Andreas Tostrup Urbye määrati 1922. aastal (ametis kuni 1924). Järgmised saadikud olid Halvard Huitfeldt Bachke (1924–1927), Johan Fredrik Winter Jakhelln (1927–1936) ja Johan Wilhelm Michelet (1936–1940).

Norra suursaadik Johan Fredrik Winter Jakhelln saabub Toompea lossi, et anda üle volikirjad riigivanem Jaan Tõnissonile. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.227.0.39770

Norra suursaadik Johan Fredrik Winter Jakhelln saabub Toompea lossi, et anda üle volikirjad riigivanem Jaan Tõnissonile. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.227.0.39770

juuni 1928
Norra üliõpilaste naiskoor osales Eesti IX üldlaulupeol Norra üliõpilaste naiskoor. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.712.A.544.80 Norra üliõpilaste naiskoor. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.712.A.544.80
Norra koorid on osalenud Eesti laulupidudel rohkem kui üks kord – nii võttis Norra üliõpilaste naiskoor osa Eesti IX laulupeost 1928. aastal ja ka järgmisel, 1933. aastal toimunud laulupeol osales Norra koor.
august 1936
Norra suursaadik Johan W. Michelet andis volikirjad üle riigivanem Konstantin Pätsile Norra saadik Johan W. Michelet (vasakult esimene) volikirjade üleandmisel Eesti Vabariigi riigivanemale Konstantin Pätsile (vasakult teine). Vasakult kolmas välisminister Friedrich Akel, kes oli varem Eesti suursaadik Norra Kuningriigis, resideerides Stockholmis. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.10.5.125 Norra saadik Johan W. Michelet (vasakult esimene) volikirjade üleandmisel Eesti Vabariigi riigivanemale Konstantin Pätsile (vasakult teine). Vasakult kolmas välisminister Friedrich Akel, kes oli varem Eesti suursaadik Norra Kuningriigis, resideerides Stockholmis. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.10.5.125
Suursaadik Micheleti töö Eestis katkestas Teine maailmasõda ja Eesti okupeerimine.

Väljavõte Norra välisministeeriumi arvepidamisest. Foto: Norra Rahvusarhiiv

Väljavõte Norra välisministeeriumi arvepidamisest. Foto: Norra Rahvusarhiiv

juuli 1940
Okupatsiooni algus
Kuigi Norra Kuningriik ei tunnustanud Eesti Vabariigi okupeerimist Nõukogude Liidu poolt, oli Eesti esindus Oslos 1940. aasta juulis seoses lähenevate maailmasõja muutuste ja olukorra keerulisusega Norras siiski sunnitud oma tegevuse lõpetama. Esialgu jätkasid Eesti diplomaadid oma tegevust Stockholmis, Berliinis ning hiljem Londonis ja New Yorgis.
12.01.1953
Eesti Vabariigi valitsuse eksiilis moodustamine Oslos Pildil 1953. aasta Eesti eksiilvalitsus. Istuvad vasakult Johannes Sikkar, August Rei, Aleksander Warma ning taga seisavad Mihkel Truusööt, Tõnis Kint, Heinrich Mark. Foto: Rahvusarhiiv, ERA.4962.1.46.80 Pildil 1953. aasta Eesti eksiilvalitsus. Istuvad vasakult Johannes Sikkar, August Rei, Aleksander Warma ning taga seisavad Mihkel Truusööt, Tõnis Kint, Heinrich Mark. Foto: Rahvusarhiiv, ERA.4962.1.46.80
Nõukogude okupatsiooni ajal moodustasid välismaale jäänud diplomaadid ja poliitikud 1953. aastal Eesti Vabariigi valitsuse eksiilis. Kuna Rootsis polnud pagulastel luba poliitilist tegevust arendada, siis otsustas August Rei moodustada Eesti eksiilvalitsuse Oslos. Aupeakonsulina tegutsenud R. Bjercke aitas esimesel eksiilvalitsuse koosolekul koguneda Oslos Møllergata 26 asuvas misjonihotellis Ansgar. Eksiilvalitsus tegutses edasi Stockholmis kuni 1991. aasta augustini, mil tunnustati Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamist. Täielikult andis eksiilvalitsus oma ülesanded üle president Lennart Merile 07.10.1992.
20.08.1991
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine Lenini kuju kangutamine EKP Keskkomitee hoone eest 23.08.1991. Foto: Peeter Langovits Lenini kuju kangutamine EKP Keskkomitee hoone eest 23.08.1991. Foto: Peeter Langovits
Eesti Vabariik tegi avalduse taasiseseisvumisest. Eesti, Läti ja Leedu välisministrid võtsid ette Euroopa pealinnade tuuri, et saada teiste riikide tunnustust. 27. augustil 1991 olid Balti riikide välisministrid Norras. Eesti välisministriks oli Lennart Meri, kes juhtis Eesti-Norra diplomaatiliste suhete ametlikuks muutmist.
27.08.1991
Eesti ja Norra diplomaatiliste suhete taastamine Eesti ja Norra diplomaatiliste suhete taastamise ühiskommünikee. Foto: Välisministeerium Eesti ja Norra diplomaatiliste suhete taastamise ühiskommünikee. Foto: Välisministeerium
Eesti Vabariigi Valitsus ja Norra Kuningriigi Valitsus, soovides edendada sõprus— ja koostöösuhteid, on leppinud kokku taastada diplomaatilised suhted kahe riigi vahel, toetudes vastastikuse suveräänsuse, võrdsuse ja teineteise siseasjadesse mittesekkumise printsiipidele ning vastavalt 18. aprilli 1961. aasta Viini diplomaatiliste suhete konventsioonile.
25.11.1991
Norra Kuningriigi saatkonna avamine Tallinnas Norra Kuningriigi saatkonna avamine. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.204.0.260744 Norra Kuningriigi saatkonna avamine. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.204.0.260744
Norra otsustas mõned kuud peale Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist avada saatkonna Tallinnas ning esimeseks Tallinnas resideerivaks suursaadikuks sai Brit Løvseth.

Norra Kuningriigi suursaadikud Tallinnas:

 • Brit Løvseth 1991–1995
 • Kai O. Lie 1995–2000
 • Per Kristian Pedersen 2000–2005
 • Stein Vegard Hagen 2005–2010
 • Lise Kleven Grevstad 2010–2014
 • Dagfinn Sørli 2014–2018
 • Cecilie A. Willoch 2018–2019
 • Else Berit Eikeland 2020–

Kuninglik Norra Saatkond Tallinnas Harju tn 6. Norra saatkond on Eesti Vabadussamba naabriks, mille akendest paistab kogu Vabaduse väljak. Foto: Triinu Paist-Palm / Norra saatkond

Kuninglik Norra Saatkond Tallinnas Harju tn 6. Norra saatkond on Eesti Vabadussamba naabriks, mille akendest paistab kogu Vabaduse väljak. Foto: Triinu Paist-Palm / Norra saatkond

1991
Algas Eesti Pärnu maakonna ja Norra Buskerudi maakonna pikaajaline koostöö
Läbi kolme aastakümne kestvad sõprussuhted arenesid humanitaarabist tiheda koostööni, mis ulatus hariduse ja kultuuri valdkonnast kuni transpordiplaneeringute ja keskkonnakaitse teemadeni. Ka Lääne-Viru maakonnal on tugevad sõprussuhted Norras – Vest-Agderi maakond on lisaks tihedale kogemuste vahetusele rahastanud tosinal aastal kultuuripreemiat Lääne-Virumaa kunstnikele ja kultuuritegelastele.
28.11.1991
Esimene Eesti välisministri kahepoolne visiit Norra Kuningriiki Lennart Meri. Foto: Faivi Kljutšik / ERR Lennart Meri. Foto: Faivi Kljutšik / ERR
Eesti Vabariigi välisminister Lennart Meri tänas Norra Kuningriiki iseseisva Eesti riigi järjepidava tunnustamise ja diplomaatiliste suhete taaskehtestamise ning saatkonna avamise eest Tallinnas.
1992–2017
Kahepoolsed lepingud Eesti ja Norra vahelise kokkuleppe isikute tagasivõtmisest allkirjastamine välisministeeriumis, 14. jaanuar 1997. Foto: välisministeeriumi arhiiv Eesti ja Norra vahelise kokkuleppe isikute tagasivõtmisest allkirjastamine välisministeeriumis, 14. jaanuar 1997. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Iseseisvuse taastamisel sõlmis Eesti Vabariik Norra Kuningriigiga mitmeid olulisi kahepoolseid lepinguid, alates investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingust (15.06.1992), lennundusalasest lepingust (12.05.1993) ning tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust (14.05.1993) kuni 2021. aasta alguseks viimase kahepoolse riikidevahelise lepinguni, milleks on Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi Schengeni viisade väljastamisel esindamise kokkulepe (29.06.2017).
15.06.1992
Esimene Norra välisministri visiit Eestisse Pärast kohtumisi kinnitasid pressikonverentsil Norra välisminister Thorvald Stoltenberg ja Eesti välisminister Jaan Manitski kindlat soovi kahepoolseid suhteid mitmekülgselt edasi arendada. Foto: välisministeeriumi arhiiv Pärast kohtumisi kinnitasid pressikonverentsil Norra välisminister Thorvald Stoltenberg ja Eesti välisminister Jaan Manitski kindlat soovi kahepoolseid suhteid mitmekülgselt edasi arendada. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Esimene Norra välisminister, kes 15. juunil 1992 tegi ametliku visiidi Eestisse, oli Thorvald Stoltenberg.
veebruar 1994
Taasavatakse Eesti esindus Norras Foto: Eesti saatkond Oslos Foto: Eesti saatkond Oslos
Kuni 1994. aasta alguseni toetas Eesti-Norra suhteid kaasakrediteeringu korras Eesti suursaadik Kopenhaagenis, kuniks ajutise asjurina Oslos alustas Tiit Naber. Eesti esimene saatkond avati ametlikult oktoobris 1994 aadressil Oscarsgata 26, Oslo.
juuni 1995
Norra printsess Märtha Louise avas esimese SOS Lasteküla Eestis Foto: välisministeeriumi arhiiv Foto: välisministeeriumi arhiiv
Viis aastat hiljem alustas SOS Lasteküla Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste abiga ka Põltsamaal.
august 1995
Norra ja Eesti kaitsekoostöö algus Norra ja Eesti kaitsekoostöö. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.762.0.405333 Norra ja Eesti kaitsekoostöö. Foto: Rahvusarhiiv, EFA.762.0.405333
1995. aasta augustis sõlmisid Eesti ja Norra kaitsealase koostöö raamkokkuleppe, mis oli esimene tõsine samm riigikaitsealase koostöö vallas. Üheks kaitsealase koostöö näiteks oli Eesti kaitseväe kompanii suuruse üksuse (ESTCOY-1) osalus Liibanonis UNIFIL-i missioonil Norra pataljoni Norbatt koosseisus 1996. aasta novembrist kuni 1997. aasta maini.
01.05.1997
Viisavabadus Eesti ja Norra vahel
Jõustus Eesti ja Norra vahel sõlmitud viisavaba liikumise leping , millele kirjutati alla Eesti välisministri Toomas Hendrik Ilvese Norra visiidi ajal sama aasta aprillis. Kuigi otselennu võimalusi pidi veel poolteist aastat ootama, kasvas juba samal suvel hüppeliselt turistide arv mõlemas suunas. Samal aastal hakkas ajutise asjurina Eesti saatkonda juhtima Enno Turmen.
august 1998
Norra kuninga Harald V ja kuninganna Sonja riigivisiit Foto: välisministeeriumi arhiiv Foto: välisministeeriumi arhiiv

Foto: välisministeeriumi arhiiv

Foto: välisministeeriumi arhiiv

02.11.1998
Lennuühenduse loomine kui märgiline samm sidemete tihendamisel 5. septembril 2011 avati pidulikult lennuliin Tallinn-Trondheim. Pildil Norras Estonian Air lennukit tervitamas Arti Hilpus (vasakult kolmas), kes oli suursaadik aastatel 2008–2012. Foto: Eesti saatkond Oslos 5. septembril 2011 avati pidulikult lennuliin Tallinn-Trondheim. Pildil Norras Estonian Air lennukit tervitamas Arti Hilpus (vasakult kolmas), kes oli suursaadik aastatel 2008–2012. Foto: Eesti saatkond Oslos
Väljus esimene lend Tallinnast Oslosse (lend OV133), mida teenindas Eesti esimene Boeing 737 „Koit“ ning avalennul Oslosse oli 24 reisijat. Kui 1999. aastal lendas Tallinna-Oslo vahel kokku 5500 reisijat, siis kümme aastat hiljem – aastal 2019 – lendas samal liinil 127 000 inimest. Läbi aastate on Eestist Norra linnadesse lennanud ka teised lennufirmad.
2000
Esimene Oslos resideeriv Eesti suursaadik Suursaadik Peep Jahilo oma kabinetis. Foto: Postimees Suursaadik Peep Jahilo oma kabinetis. Foto: Postimees
Esimeseks Eesti Vabariigi Oslos resideerivaks suursaadikuks sai Peep Jahilo ning saatkond kolis uude asukohta – kuninga pargi kõrval asuvasse Parkveien 51 majja, kus asub Eesti esindus ka kakskümmend aastat hiljem.

Eesti Vabariigi suursaadikud Oslos:

 • Peep Jahilo 2000–2004
 • Juhan Haravee 2004–2008
 • Arti Hilpus 2008–2012
 •  Simmu Tiik 2012–2016
 •  Janne Jõesaar-Ruusalu 2016–2020
 •  Lauri Bambus 2020–

Eesti saatkond Norras aadressil Parkveien 51, Oslo. Foto: Eesti saatkond Oslos

Eesti saatkond Norras aadressil Parkveien 51, Oslo. Foto: Eesti saatkond Oslos

aprill 2002
Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli ja proua Ingrid Rüütli riigivisiit Foto: Norra Kuningakoda Foto: Norra Kuningakoda
2002. aasta aprillis toimus Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli ja proua Ingrid Rüütli riigivisiit Norra Kuningriiki. Kohtumiste käigus kinnitati väga häid ja pikaajalisi suhteid, muu hulgas toetas Norra Eesti püüdlust saada NATO liikmesriigiks. Riigivisiidil annetas kuningas Harald V Eesti Vabariigi presidendile Norra Kuningriigi Püha Olavi Ordeni suurristi, mille on saanud Eesti ja Norra suhete edendamise eest ka presidendid Lennart Meri (1998) ja Toomas Hendrik Ilves (2014).
aprill 2003
Norra ja Eesti liitlassuhete algus Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Elling-Sillaste ja NATO peasekretär, Norra endine peaminister Jens Stoltenberg 2017. aastal. Foto: välisministeeriumi arhiiv Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Elling-Sillaste ja NATO peasekretär, Norra endine peaminister Jens Stoltenberg 2017. aastal. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Norra parlament ratifitseeris Eesti ja teiste NATOga ühinevate riikide liitumisprotokolli. 29.03.2004 said Eestist ja Norrast liitlased.
2007
Asutati Norra-Eesti Kaubanduskoda, kus on esindatud paljud Norra suurimad firmad Norra-Eesti Kaubanduskoja kohtumine peaminister Jüri Ratasega 24.08.2018. Foto: Peaministri büroo Norra-Eesti Kaubanduskoja kohtumine peaminister Jüri Ratasega 24.08.2018. Foto: Peaministri büroo
oktoober 2011
Norra peaministri Jens Stoltenbergi visiit Foto: Vabariigi Presidendi kantselei Foto: Vabariigi Presidendi kantselei
Norra peaministri Jens Stoltenbergi visiidi keskmes olid regionaalsed majandus- ja julgeolekuküsimused ning taastuvenergia teemad. Norra ja Eesti peaministrid avasid Eesti-Norra äriseminari, kus peateemadeks olid energia, keskkond ja merendus.
september 2014
Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese riigivisiit Foto: Norra Kuningakoda Foto: Norra Kuningakoda
2014. aasta septembris tegi Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves riigivisiidi Norrasse, kus kohtumisel kuningas Harald V ja kuninganna Sonjaga said taaskord kinnitust kahe riigi tugevad ajaloolised sidemed ning soov üheskoos tugevdada liitu piirkondliku koostöö edendamisel.
02.10.2015
Eksiilvalitsuse mälestustahvli avamine Foto: Eesti saatkond Oslos Foto: Eesti saatkond Oslos
Meenutamaks Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse olulist rolli riigi iseseisvuse eest võitlemisel ning Nõukogude okupatsiooni ajal Eesti vabaduspüüdluste tutvustamisel maailmas, avati 2. oktoobril 2015 Oslos mälestustahvel Eesti Vabariigi valitsusele eksiilis.

Mälestustahvel Eesti Vabariigi valitsusele eksiilis

Mälestustahvel Eesti Vabariigi valitsusele eksiilis

juuni 2017
Norra peaminister Erna Solberg ametlikul visiidil Foto: Peaministri büroo Foto: Peaministri büroo
Norra peaminister Erna Solberg tegi Eestisse ametliku visiidi, mille käigus peaminister Jüri Ratas andis oma kolleegile selleks ajaks kõikjal maailmas populaarsust kogunud Eesti e-residendi kaardi.
2017
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid töövisiidil Oslos Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kohtumas Norra parlamendi spiikri Olemic Thommesseniga. Foto: Stortinget Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kohtumas Norra parlamendi spiikri Olemic Thommesseniga. Foto: Stortinget
President Kersti Kaljulaid kohtus Norra riigijuhtidega ja osales tehnoloogiakonverentsil. Kohtumisel Norra kuningas Harald V ja kuninganna Sonjaga räägiti kahe riigi suhetest, aga ka laiemalt sellest, mis meie regioonis ja Euroopas toimub.
aprill 2018
Norra kroonprintsi Haakoni ja kroonprintsessi Mette-Mariti kuninglik visiit Foto: välisministeeriumi arhiiv Foto: välisministeeriumi arhiiv
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise raames tegid Norra kroonprints Haakon ja kroonprintsess Mette-Marit aprillis kuningliku visiidi Eestisse. Riikide pikaaegsetest suhetest toodi esile nii kahe riigi kodanike suurt huvi reisimiste, õppimis- ja töövõimaluste kohta kui ka tugevat koostööd regionaalsel ja rahvusvaheliselt tasandil. Kuninglikud kõrgused istutasid kingitusena Eesti sünnipäevaks tamme Kadrioru parki Tallinnas.

Foto: Triinu Paist-Palm, Norra saatkond Tallinnas

Foto: Triinu Paist-Palm, Norra saatkond Tallinnas

2018
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Peaminister Jüri Ratas lõunasöögil Norra investoritega. Foto: Peaministri büroo Peaminister Jüri Ratas lõunasöögil Norra investoritega. Foto: Peaministri büroo
Kogu 2018. aasta jooksul tähistati ka Norras Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Oktoobris toimus Eesti peaministri Jüri Ratase visiit Norrasse, mille käigus kohtuti ettevõtjate ja investoritega. Norra on Eestile oluline ekspordi sihtriik, kellega kaubandusbilanss on tugevalt positiivne.
2019
Eesti aukonsulid Norras Aukonsulite kohtumine Oslos mais 2019. Pildil vasakult: Eivind Lund, aukonsul Kristiansandis; Janne Jõesaar-Ruusalu, suursaadik Norras; Karin Ellis, aukonsul Bergenis; Trond Brekke, aukonsul Trondheimis; Oscar Maaseide, aseaukonsul Stavangeris. Pildilt puuduvad Per Trygve Kongsnes, aukonsul Tromsøs ning Reidar Maaseide, aukonsul Stavangeris. Foto: Eesti esindus Oslos Aukonsulite kohtumine Oslos mais 2019. Pildil vasakult: Eivind Lund, aukonsul Kristiansandis; Janne Jõesaar-Ruusalu, suursaadik Norras; Karin Ellis, aukonsul Bergenis; Trond Brekke, aukonsul Trondheimis; Oscar Maaseide, aseaukonsul Stavangeris. Pildilt puuduvad Per Trygve Kongsnes, aukonsul Tromsøs ning Reidar Maaseide, aukonsul Stavangeris. Foto: Eesti esindus Oslos
Igal aastal kohtuvad suursaatkonna kutsel Eesti aukonsulid Norras, et tutvuda Eesti arengutega, jagada omavahel kogemusi ja saada nõu, kuidas Eestit konsulaarasjades, äridiplomaatias ja kultuuri vallas veel tulemuslikumalt esindada.
2020
Eesti suursaadikuks Norras sai Lauri Bambus Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Eesti suursaadikuks Norras sai Lauri Bambus, kelle volikirjad võttis Kuningas Harald V nimel vastu kroonprints Haakon. Kahepoolsed suhted keskenduvad majandus- ja julgeolekukoostööle. Eesmärgiks on Eesti saamine vaatlejaks Arktika Nõukogus, mille peakorter asub Tromsøs Norras.
2020
Norra suursaadikuks Eestis saab Else Berit Eikeland, kes andis 24. augustil oma volikirjad üle president Kersti Kaljulaidile. Foto: Vabariigi Presidendi kantselei Foto: Vabariigi Presidendi kantselei
september 2020.
Norra välisminister Ine Eriksen Søreide osales NB8 välisministrite kohtumisel Tallinnas Foto: välisministeeriumi arhiiv Foto: välisministeeriumi arhiiv
Eesti ja Norra välisministrite kahepoolsel kohtumisel tunnustati senist mitmekülgset koostööd ja arutati 2021. aasta ühiseid väljakutseid ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmetena.
november 2020
Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi töövisiit Norrasse Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaidi kohtumine Norra peaminister Erna Solbergiga. Foto: Vabariigi Presidendi kantselei Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaidi kohtumine Norra peaminister Erna Solbergiga. Foto: Vabariigi Presidendi kantselei
Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi 2020. aasta novembris toimunud töövisiit Norrasse oli jätkuks tema 2017. aasta visiidile. Ühepäevase visiidi käigus toimusid kroonprints Haakoni, Norra parlamendi esinaise Tone W. Trøeni, peaministri Erna Solbergi ja välisministri Ine Eriksen Søreidega. Lisaks kahepoolsetele küsimustele arutati kohtumisel nii rahvusvahelist koostööd ÜRO Julgeolekunõukogus ja NATOs kui ka võitlust kliimamuutustega ja 2020. aastal maailmas levinud koroonaviirusega.
05.02.2021
Eesti-Norra diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva tähistamine Eesti ja Norra Diplomaatilised suhted 100 Eesti ja Norra Diplomaatilised suhted 100

Norge anerkjente Republikken Estland 5. februar 1921, og etablerte da offisielle diplomatiske forbindelser mellom Estland og Norge.

En tidslinje for de diplomatiske forbindelsene er utarbeidet i samarbeid mellom Estland og Norge for jubileumsåret. Det er et kronologisk galleri med historiske fotografier og dokumenter som gir en oversikt over de interessante, viktige og spennende øyeblikkene i forholdet mellom Republikken Estland og Kongeriket Norge gjennom 100 år.

Hold markøren over bildet for å se bildetekst.

Takk til alle som har bidratt til innsamlingen av fakta, bilder og dokumenter!

God tidsreise!

Satt sammen av:

Estlands utenriksdepartement

Estlands ambassade i Oslo

Norges ambassade i Tallinn

Takk til Agnes Keskküla (student ved University of Tartu under veiledning av Eero Medijainen)

24.02.1918
Estland proklamert som selvstendig stat Den 23. februar 1918 ble det offentlig opplest fra balkongen på Endla teater i Pärnu. Den 23. februar 1918 ble det offentlig opplest fra balkongen på Endla teater i Pärnu.
Etter initiativ fra den nasjonale redningskomiteen ble Estlands selvstendighetsmanifest forfattet. Den 23. februar 1918 ble det offentlig opplest fra balkongen på Endla teater i Pärnu. Neste dag, den 24. februar 1918, erklærte redningskomiteen Estland som selvstendig, demokratisk republikk.
Mars 1918
De første diplomatiske konsultasjonene Det eldste kjente fotografiet av utenriksdelegasjonen. Bildet er tatt i perioden 1918–1919. Fra venstre: Ants Piip, Mihkel Martna, Karl Robert Pusta, Jaan Tõnisson, Karl Menning, Eduard Virgo. Foto: Estlands nasjonalarkiv Det eldste kjente fotografiet av utenriksdelegasjonen. Bildet er tatt i perioden 1918–1919. Fra venstre: Ants Piip, Mihkel Martna, Karl Robert Pusta, Jaan Tõnisson, Karl Menning, Eduard Virgo. Foto: Estlands nasjonalarkiv
De første kjente diplomatiske konsultasjonene mellom Estland og Norge fant sted i mars 1918, da en estisk utenriksdelegasjon bestående av Karl R. Pusta, Eduard Virgo og Ants Piip stanset i Oslo på vei til Bergen. Den 21. mars 1918 besøkte E. Virgo det norske utenriksdepartementet for å undersøke hvordan Norge forholder seg til estisk selvstendighet.

Ants Piip, senere Estlands statsminister og i lang tid utenriksminister, pleide som medlem i Estlands utenriksdelegasjon i London i mai 1918 aktiv kontakt med de skandinaviske ambassadørene i Storbritannia. Under et møte med Norges ambassadør den 5. mai 1918 var spørsmålet på bordet om Norge ville anerkjenne Estlands selvstendighet de facto. De norske, svenske og danske ambassadørene viste forståelse for den estiske diplomatens ønske.

Juni 1918
Anerkjennelse av Republikken Estlands pass
Under konsultasjonene mellom de skandinaviske landene ble det ved den danske ambassaden vedtatt å utstede et diplomatisk visum for E. Virgo i hans estiske pass. Dermed anerkjente de skandinaviske landene for første gang et estisk pass.
10.12.1918
Steg mot estisk representasjon i Norge
Den 10. desember ble det holdt et møte ved Norges utenriksdepartement der lederen for Estlands utenriksdelegasjon Jaan Tõnisson bad om tillatelse til å åpne konsulær representasjon i Oslo (Kristiania fram til 1925). Estland ønsket å utstede estiske pass og utføre andre konsulære tjenester i Norge.
August-september 1919
De første skrittene mot norsk diplomatisk representasjon i Estland
Estland anerkjente den baltisk-tyske forretningsmannen Eduard Forsman som norsk konsul.
4.4.1921
Første chargé d'affaires og konsul i Norge Eduard Virgo. Foto: Estlands nasjonalarkiv, EFA.272.0.311673 Eduard Virgo. Foto: Estlands nasjonalarkiv, EFA.272.0.311673
Den første som ble utnevnt til chargé d'affaires i Norge var Eduard Virgo. Noen måneder senere (1. juni 1921) åpnes et generalkonsulat i Oslo under ledelse av Richard Bjercke.

Richard Bjercke. Foto: Oslobilder, OB.F05811b

Richard Bjercke. Foto: Oslobilder, OB.F05811b

5.2.1921
Republikken Estland ble de jure anerkjent av Kongeriket Norge
Konsul E. Forsman overleverte det estiske utenriksdepartementet et brev hvorved Norge de jure anerkjente Republikken Estland. Dette stadfestet den offisielle begynnelsen på Estland og Norges diplomatiske forbindelser.
1921-1924
Åpning av honorære konsulater over hele Norge Estlands honorære konsul i Trondheim Bernhard Mathias Brekkes utnevnelsesbrev som honorær konsul fra 1931. Foto: https://www.bbrekke.no/ Estlands honorære konsul i Trondheim Bernhard Mathias Brekkes utnevnelsesbrev som honorær konsul fra 1931. Foto: https://www.bbrekke.no/
Etter at Estland åpnet sin konsulære representasjon i Oslo ble det åpnet en rekke visekonsulater over hele Norge – Bergen (22.9.1921), Trondheim (10.10.1921), Tromsø (januar 1924), Halden (3.3.1924), Vardø (3.11.1924). Av disse har det honorære konsulatet i Trondheim i 2021 hatt virksomhet i 100 år og denne virksomheten videreføres i dag av den første honorære konsulen Bernhard Mathias Brekkes sønnesønn Trond Brekke.
1922
Norske ambassadører før 2. verdenskrig
Før 1940 var de norske ambassadørene sideakkreditert for Estland fra Helsingfors. Den første norske ambassadøren som var akkreditert for Estland var Andreas Tostrup Urbye, utnevnt i 1922 (i stillingen fram til 1924). De neste ambassadørene var Halvard Huitfeldt Bachke (1924–1927), Johan Fredrik Winter Jakhelln (1927–1936) og Johan Wilhelm Michelet (1936–).

Norges ambassadør Johan Fredrik Winter Jakhelln ankommer Toompea slott for å overlevere Estlands statsoverhode Jaan Tõnisson sine akkreditiver. Foto: Estlands nasjonalarkiv, EFA.227.0.39770

Norges ambassadør Johan Fredrik Winter Jakhelln ankommer Toompea slott for å overlevere Estlands statsoverhode Jaan Tõnisson sine akkreditiver. Foto: Estlands nasjonalarkiv, EFA.227.0.39770

4.5.1928
Estiske ambassadører i Norge før 2. verdenskrig : Estlands ambassadør i Sverige, sideakkreditert i Norge, Friedrich Karl Akel, senere estisk utenriksminister. Foto: Axel Malmström, Sveriges statsarkiv : Estlands ambassadør i Sverige, sideakkreditert i Norge, Friedrich Karl Akel, senere estisk utenriksminister. Foto: Axel Malmström, Sveriges statsarkiv
Den første som ble utnevnt til Estlands ambassadør i Norge var Friedrich Karl Akel, da som sideakkreditert fra nabolandet Sverige. I de påfølgende årene kom det nye ambassadører i Stockholm og dermed Norge med et års mellomrom – K.-R. Pusta (fra 15.7.1935) og H. Laretei (fra 15.8.1936).
Juni 1928
Et norsk studentpikekor deltok ved Estlands IX hovedsangfestival Estlands nasjonalarkiv, EFA.712.A.544.80 Estlands nasjonalarkiv, EFA.712.A.544.80
Mer enn en gang har norske kor deltatt ved de estiske sangfestivalene – et norsk studentpikekor deltok ved Estlands IX hovedsangfestival i 1928 og også ved neste festival i 1933 deltok et norsk kor.
Juli 1940
Begynnelsen på okkupasjonen Dette bildet fra et tilsynelatende fredelig Oslo er tatt i 1940. Foto: Anders B. Wilse Dette bildet fra et tilsynelatende fredelig Oslo er tatt i 1940. Foto: Anders B. Wilse
Selv om Norge ikke anerkjente Sovjetunionens okkupasjon av Republikken Estland ble Estlands konsulære representasjon i Oslo i juli 1940 likevel tvunget til å legge ned sin virksomhet som følge av verdenskrigen og den komplekse situasjonen i Norge. I første omgang opprettholdt de estiske diplomatene sin virksomhet i Stockholm, Berlin og senere London og New York.

Utdrag fra det norske utenriksdepartementets journaler. Foto: Riksarkivet

Utdrag fra det norske utenriksdepartementets journaler. Foto: Riksarkivet

12.1.1953
Danning av Republikken Estlands eksilregjering i Oslo : På bildet Estlands eksilregjering 1953. Fra venstre sitter Johannes Sikkar, August Rei, Aleksander Warma, bak står Mihkel Truusööt, Tõnis Kint, Heinrich Mark. Foto: Estlands nasjonalarkiv, ERA.4962.1.46.80 : På bildet Estlands eksilregjering 1953. Fra venstre sitter Johannes Sikkar, August Rei, Aleksander Warma, bak står Mihkel Truusööt, Tõnis Kint, Heinrich Mark. Foto: Estlands nasjonalarkiv, ERA.4962.1.46.80
I 1953, under den sovjetiske okkupasjonen, ble en regjering i eksil for Republikken Estland dannet av estiske diplomater og politikere som var blitt igjen i utlandet. Ettersom Sverige ikke tillater flyktninger å drive politisk virksomhet, bestemte August Rei at den estiske eksilregjeringen skulle dannes i Oslo. Honorær generalkonsul R. Bjercke bisto eksilregjeringen med å arrangere sitt første møte ved Ansgar misjonshotell i Møllergata 26, Oslo. Eksilregjeringen opererte videre i Stockholm fram til anerkjennelsen av Republikken Estlands gjenopprettede selvstendighet i august 1991. Eksilregjeringens oppgaver ble fullstendig overlevert president Lennart Meri 7.10.1992.
20.8.1991
Gjenopprettelsen av Republikken Estlands selvstendighet Lenini kuju kangutamine EKP Keskkomitee hoone eest 23.08.1991. Foto: Peeter Langovits Lenini kuju kangutamine EKP Keskkomitee hoone eest 23.08.1991. Foto: Peeter Langovits
Republikken Estland erklærte sin selvstendighet for gjenopprettet. Utenriksministrene i Estland, Latvia og Litauen dro på en rundreise til de europeiske hovedstedene for å bli anerkjent av andre land. Den 27. august 1991 besøkte de baltiske landenes utenriksministre Norge. Estlands utenriksminister var Lennart Meri, og han ledet den offisielle opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Estland og Norge.
25.11.1991
Åpning av Norges ambassade i Tallinn Estlands nasjonalarkiv, EFA.204.0.260744. Estlands nasjonalarkiv, EFA.204.0.260744.
Noen måneder etter gjenopprettelsen av Estlands selvstendighet vedtok Norge å åpne ambassade i Tallinn, og første residerende ambassadør i Tallinn ble Brit Løvseth.

Norges ambassadører i Tallinn:

 • Brit Løvseth 1991–1995
 • Kai O. Lie 1995–2000
 • Per Kristian Pedersen 2000–2005
 • Stein Vegard Hagen 2005–2010
 • Lise Kleven Grevstad 2010–2014
 • Dagfinn Sørli 2014–2018
 • Cecilie A. Willoch 2018–2019
 • Else Berit Eikeland 2020–

Den kongelige norske ambassade i Tallinn, Harju tn 6. Den norske ambassaden er nabo til den estiske frihetsplassen, med god utsikt over frihetsplassen fra vinduene. Foto: Triinu Paist-Palm/Norges ambassade

28.11.1991
Den estiske utenriksministerens første bilaterale besøk i Norge Foto: Faivi Kljutšik / ERR Foto: Faivi Kljutšik / ERR
Estlands utenriksminister Lennart Meri takket Norge for anerkjennelsen av den estiske selvstendighetens kontinuitet, for gjenopprettelsen av diplomatiske forbindelser og åpning av ambassade i Tallinn.
1991
Et langsiktig samarbeid begynte mellom Pärnu fylke i Estland og Buskerud fylke i Norge
Gjennom tre tiår utviklet vennskapsarbeidet seg fra hjelpesendinger til tett samarbeid innen alt fra utdanning og kultur til samferdselsplanlegging og miljøvern. Også Lääne-Viru fylke har tette vennskapsbånd til Norge – Vest-Agder fylke har i tillegg til tett erfaringsutveksling i en årrekke finansiert en kulturpris til kunstnere og kulturarbeidere i Lääne-Viru.
15.6.1992
Den norske utenriksministerens første besøk til Estland Under pressekonferansen etter samtalene stadfestet Norges utenriksminister Stoltenberg og Estlands utenriksminister Jaan Manitski sitt sterke ønske om allsidig utvikling av forholdet mellom landene. Foto: Utenriksdepartementets arkiv. Under pressekonferansen etter samtalene stadfestet Norges utenriksminister Stoltenberg og Estlands utenriksminister Jaan Manitski sitt sterke ønske om allsidig utvikling av forholdet mellom landene. Foto: Utenriksdepartementets arkiv.
Den første norske utenriksministeren som 15. juni 1992 reiste på offisielt besøk til Estland var Thorvald Stoltenberg.
1992-2017
Bilaterale avtaler Signering av avtale mellom Norge og Estland om tilbaketaking av personer ved utenriksdepartementet, den 14. januar 1997. Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv Signering av avtale mellom Norge og Estland om tilbaketaking av personer ved utenriksdepartementet, den 14. januar 1997. Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv
Ved gjenopprettelsen av selvstendigheten inngikk Republikken Estland en rekke viktige bilaterale avtaler med Norge, alt fra avtale mellom Norge og Estland om gjensidig fremme og beskyttelse av investeringer (15.6.1992), luftfartsavtale mellom Norge og Estland (12.5.1993) og overenskomst mellom Norge og Estland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue (14.5.1993) og helt fram til den siste bilaterale avtalen som per 2021 er en avtale om representasjon ved utstedelse av Schengen-visum for Estland og Norge (29.6.2017).
Februar 1994
Gjenåpning av Estlands representasjon i Norge Foto: Estlands representasjon i Oslo Foto: Estlands representasjon i Oslo
Inntil begynnelsen av 1994 ble forbindelsene mellom Estland og Norge ivaretatt gjennom sideakkreditering for Estlands ambassadør i København, fram til Tiit Naaber begynte som chargé d'affaires i Oslo. Estlands første ambassade ble offisielt åpnet oktober 1994, med adresse Oscarsgate 26, Oslo.
Juni 1995
Norges prinsesse Märtha Louise åpnet den første SOS-barnebyen i Estland Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv
Fem år senere ble en SOS-barneby også grunnlagt i Põltsamaa, med støttemidler fra EØS og Norge.
August 1995
Oppstart av norsk-estisk forsvarssamarbeid Foto: Estlands nasjonalarkiv, EFA.762.0.405333 Foto: Estlands nasjonalarkiv, EFA.762.0.405333
I august 1995 inngikk Estland og Norge en rammeavtale om forsvarssamarbeid og tok dermed det første alvorlige steget mot samarbeid på forsvarsfeltet. Et eksempel på forsvarssamarbeid var det estiske forsvarets deltakelse med et kompani (ESTCOY-1) på UNIFIL-misjonen i Libanon som del av den norske bataljonen Norbatt, fra november 1996 til mai 1997.
1.5.1997
Visumfrihet mellom Estland og Norge
Avtalen om visumfrie reiser mellom Estland og Norge trådte i kraft etter å ha blitt signert i april samme år under Estlands utenriksminister Toomas Hendrik Ilves' besøk i Norge. Selv om det skulle gå halvannet år før det ble åpnet direkte flyruter mellom landene, var det allerede samme sommer en kraftig vekst i antallet turister – i begge retninger. Samtidig tok Enno Turmen over ledelsen av Estlands ambassade som chargé d'affaires.
August 1998
Kong Harald V og dronning Sonja på statsbesøk Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv
Under sitt statsbesøk i Estland besøkte kong Harald V og dronning Sonja Tallinn og Pärnu. President Lennart Meri tildelte Harald V Estlands høyeste fortjenstorden korset av Terra Mariana-ordenen i kjede-klassen. Kong Harald tildelte president Meri storkorset av St. Olavs-ordenen.

Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv

Foto: Det estiske utenriksdepartementets arkiv

2.11.1998
Direkte flyrute – et viktig symbolsk skritt mot tettere forbindelser Den 5. september 2011 ble flyruten mellom Tallinn og Trondheim høytidelig åpnet. På bildet ønskes Estonian Air-flyet velkommen av Arti Hilpus (tredje fra venstre), Estlands ambassadør i årene 2008-2012. Foto: Estlands representasjon i Oslo
Første direkteflygning gikk fra Tallinn til Oslo (OV133), betjent av Estlands første Boeing 737 med navnet «Koit». Med på den første turen til Oslo var 24 passasjerer. Mens det i 1999 fløy totalt 5500 personer mellom Tallinn og Oslo, var det tilsvarende tallet for samme rute ti år senere – i 2019 – 127 000 personer. Gjennom årene har også andre flyselskaper fløyet fra Estland til norske byer.
2000
Første residerende ambassadør i Oslo Ambassadør Peep Jahilo i sitt kontor. Foto: Postimees Ambassadør Peep Jahilo i sitt kontor. Foto: Postimees
Estlands første ambassadør med residens i Oslo ble Peep Jahilo og ambassaden flyttet til nytt sted – til Parkveien 51 ved siden av slottsparken, som tjue år senere fortsatt huser Estlands ambassade.

Republikken Estlands ambassadører i Oslo:

 • Peep Jahilo 2000–2004
 • Juhan Haravee 2004–2008
 • Arti Hilpus 2008–2012
 • Simmu Tiik 2012–2016
 • Janne Jõesaar-Ruusalu 2016–2020
 • Lauri Bambus 2020–

: Estlands ambassade i Norge, Parkveien 51, Oslo. Foto: Estlands representasjon i Oslo

Estlands ambassade i Norge, Parkveien 51, Oslo. Foto: Estlands representasjon i Oslo

April 2002
Estlands president Arnold Rüütel og fru Ingrid Rüütel på statsbesøk Foto: Kongehuset Foto: Kongehuset
I april 2002 dro Republikken Estlands president Arnold Rüütel og fru Ingrid Rüütel på statsbesøk til Norge. Under møtene ble de svært gode og langsiktige relasjonene stadfestet, blant annet gjennom norsk støtte til Estlands ønske om NATO-medlemskap. Under statsbesøket tildelte kong Harald V den estiske presidenten storkorset av St. Olavs orden. Ordenen er også tildelt presidentene Lennart Meri (1998) og Toomas Hendrik Ilves (2014) for deres arbeid for estisk-norske relasjoner.
April 2003
Norge og Estland blir alliansepartnere Estlands NATO-ambassadør Kyllike Elling-Sillaste og NATOs generalsekretær, Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg i 2017. Foto: Utenriksdepartementet Estlands NATO-ambassadør Kyllike Elling-Sillaste og NATOs generalsekretær, Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg i 2017. Foto: Utenriksdepartementet
Stortinget ratifiserte tiltredelsesprotokollen for Estland og de andre nye NATO-medlemslandene. Fra 29.3.2004 ble Estland og Norge allierte.
2007
Det norsk-estiske handelskammeret (NECC) ble stiftet, med mange av de største norske selskapene representert Norsk-estisk handelskammer NECC møter statsminister Jüri Ratas 24.8.2018. Foto: Statsministerens kontor. Norsk-estisk handelskammer NECC møter statsminister Jüri Ratas 24.8.2018. Foto: Statsministerens kontor.
Oktober 2011
Norges statsminister Jens Stoltenberg på besøk Foto: Den estiske presidentens kontor Foto: Den estiske presidentens kontor
Sentralt på dagsorden under statsminister Jens Stoltenbergs besøk var regionale økonomi- og sikkerhetsspørsmål og fornybar energi. De norske og estiske statsministrene åpnet et estisk-norsk forretningsseminar med energi, miljø og skipsfart som hovedtema.
September 2014
Statsbesøk fra Estlands president Toomas Hendrik Ilves Foto: Kongehuset Foto: Kongehuset
I september 2014 dro president Toomas Hendrik Ilves på statsbesøk til Norge, der møtet med kong Harald V og dronning Sonja nok en gang stadfestet de sterke historiske båndene mellom landene og landenes felles ønske om å styrke det regionale samarbeidet.
2.10.2015
Avduking av minnetavle over eksilregjeringen
Til minne om den viktige rollen Republikken Estlands eksilregjering spilte i selvstendighetskampen og bevisstgjøringen av det estiske frihetsstrevet under den sovjetiske okkupasjonen ble det den 2. oktober 2015 avduket en minnetavle over Republikken Estlands eksilregjering i Oslo.

Foto: Estlands representasjon i Oslo

Foto: Estlands representasjon i Oslo

Juni 2017
Norges statsminister Erna Solberg på offisielt besøk Foto: Statsministerens kontor Foto: Statsministerens kontor
. Norges statsminister Erna Solberg var på offisielt besøk i Estland. Under besøket tildelte Estlands statsminister Jüri Ratas sin norske kollega ID-kort som e-innbygger av Estland, et prosjekt Estland har fått mye internasjonal oppmerksomhet for.
2017
Estlands president Kersti Kaljulaid på arbeidsbesøk i Oslo Estlands president Kersti Kaljulaid møter den norske stortingspresidenten Olemic Thommessen. Foto: Stortinget Estlands president Kersti Kaljulaid møter den norske stortingspresidenten Olemic Thommessen. Foto: Stortinget
President Kaljulaid møtte norske statsledere og deltok ved en teknologikonferanse. I møte med kong Harald V og dronning Sonja hadde de samtaler om relasjonene mellom landene, men også om den videre utviklingen i regionen og i Europa.
April 2018
Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit på kongelig besøk til Estland Foto: Utenriksdepartementet Foto: Utenriksdepartementet
Som ledd i feiringen av Republikken Estlands 100-årsjubileum er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på kongelig besøk i Estland. Som eksempel på de langsiktige båndene mellom landene framheves begge lands borgeres store interesse for reise-, studie- og arbeidsmuligheter og det sterke samarbeidet både på regionalt og internasjonalt nivå. Deres kongelige høyheter plantet også en eik i Kadriorg-parken i Tallinn som sin gave til Estlands fødselsdag.

Foto: Triinu Paist-Palm/Norges ambassade

Foto: Triinu Paist-Palm/Norges ambassade

2018
Feiring av Republikken Estland 100-årsjubileum
Gjennom hele 2018 ble Republikken Estlands hundreårsjubileum også markert i Norge. I oktober var Estlands statsminister Jüri Ratas på besøk i Norge og møtte bedriftsledere og investorer. Norge er et viktig eksportmarked for Estland, med en sterkt positiv handelsbalanse.
2019
2020
Lauri Bambus blir ambassadør i Norge Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: Ørn E. Borgen / NTB
September 2020.
Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar ved NB8-utenriksministermøtet i Tallinn Foto: Utenriksdepartementet Foto: Utenriksdepartementet
I et møte mellom Estlands og Norges utenriksministre stadfestes det allsidige samarbeidet og de felles utfordringene som valgte medlemmer av FNs sikkerhetsråd i 2021.
November 2020
Estlands president Kersti Kaljulaid på arbeidsbesøk Estlands president Kersti Kaljulaid møtte Norges statsminister Erna Solberg. Foto: Den estiske presidentens kontor Estlands president Kersti Kaljulaid møtte Norges statsminister Erna Solberg. Foto: Den estiske presidentens kontor
Estlands president Kersti Kaljulaid på arbeidsbesøk i november 2020, som oppfølging av besøket i 2017. I løpet av endagsbesøket møtte hun H.K.H. kronprins Haakon, Stortingspresident Tone W. Trøen, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. I tillegg til bilaterale spørsmål drøftet de også internasjonalt samarbeid i FNs sikkerhetsråd, NATO, kampen mot klimaendringene og koronaviruset som spredte seg i 2020.
2020
Else Berit Eikeland blir norsk ambassadør i Estland og overleverer 24. august sine akkreditiver til president Kersti Kaljulaid Foto: Den estiske presidentens kontor Foto: Den estiske presidentens kontor
5.2.2021
Feiring av 100-årsdagen for de diplomatiske forbindelsene mellom Estland og Norge