Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta välisriigis, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates ühe kuu jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks (Rahvastikuregistri seadus §69).

Kui Teil on Norras uus püsiv elukoht, siis palume uuendada aadressi ka Eesti rahvastikuregistris.

Elukoha aadressi uuendamiseks on kaks võimalust.

  • Aadressi saab kontrollida ja uued andmed edastada elektroonselt Eesti rahvastikuregistri iseteeninduse kaudu: www.rahvastikuregister.ee
    Portaali saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.
  • Taotluse ja koopia passist või ID-kaardist saab saata e-postiga [email protected] või tavapostiga Eesti saatkonda Oslos: Estonian Embassy in Oslo, PO Box 4026 AMB,
    0244 Oslo. Kui taotlust ei ole võimalik elektrooniliselt allkirjastada, tuleb taotlus välja printida ja omakäeliselt allkirjastada.

NB! Kui Teiega koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõiguslikud vanemad (vaata hooldusõiguse kohta lähemalt).

Konsulaarametnik edastab elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile.