Uuendatud teave liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele perioodil 19.07–25.07.2021

Vabariigi Valitsuse 15. juuli korralduse kohaselt saab alates esmaspäevast, 19. juulist piiranguteta Eestisse tulla nendest Euroopa riikidest, mille kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on kuni 75.

Euroopa Liidu soovituste kohaselt jagunevad piirangud kolme kategooriasse vastavalt selle riigi riskitasemele, kust inimene Eestisse saabub.

Piiranguteta saab muudatuse kohaselt Eestisse tulla Euroopa riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on 75 või väiksem. Kui riigi nakatumisnäitaja jääb vahemikku 75–200, siis ei rakendu Eestisse saabumisel piirangud juhul, kui inimesel on ette näidata tõend COVID-19 vastase vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Ilma tõendita Eestisse saabumisel tuleb riiki jõudes teha koroonaviiruse test. Tulemuse selgumiseni peab inimene viibima oma elukohas.

Saabumisel Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200, peab jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni, mida on võimalik lühendada kahe negatiivse testiga. Piirangutest on vabastatud inimene, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud. Samuti tuleks läbipõdemise tõendi alusel vabastada eneseisolatsiooninõudest isikud, kelle positiivse testitulemuse kuupäevast on möödunud kuni 180 päeva.

Muudatusega lisatakse korraldusse ka erand, mis puudub alaealisi, kes reisivad Euroopas kas vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbi põdenud ning seega eneseisolatsioonist vabastatud saatjaga. Nimelt ei pea 12–18-aastane vaktsineerimata alaealine jääma eneseisolatsiooni, kui ta saabub koos saatjaga Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75 ning ta on teinud kas enne Eestisse saabumist või kohe Eestisse jõudmise järel testi, mille tulemus on negatiivne. Samad reeglid kehtivad ka juhul, kui alaealine saabub Eestisse kolmandast riigist, mis on kantud Euroopa Liidu rohelisse nimekirja ja mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75. Alla 12-aastased lapsed on isolatsioonist ja testimisest vabastatud.

Kõrge nakkusohuga kolmandatest riikidest saab lihtsustatud korras Eestisse tulla 12–18-aastane vaktsineerimata alaealine, kui ta reisib koos vaktsineeritud saatjaga. Sel juhul peab alaealine tegema kuni 72 tundi enne Eestisse jõudmist kas koroonaviiruse PCR-testi või kuni 48 tundi varem antigeeni kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Samuti tuleb test teha vahetult Eestisse saabumisel ning ka selle tulemus peab olema negatiivne. Alla 12-aastased lapsed testi tegema ei pea. Lapsi puudutavad erandid ei kehti koos reisivatele alaealiste gruppidele.

Lisaks täpsustatakse COVID-19 haiguse läbi põdenud inimese eneseisolatsioonist vabastamise tähtaega. Muudatuse järgi on eneseisolatsioonist ja testimisest vabastatud inimene, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja ei ole enam nakkusohtlik ning diagnoosi kinnitava testi tegemisest või diagnoosi kinnitamisest ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.

Euroopa Liidu liikmesriikide kokkuleppe kohaselt saab läbipõdemise tõendit kasutada eneseisolatsioonist vabastamiseks kõige varem 11. kalendripäeval pärast positiivset PCR-testi. Kui PCR-testi ei ole tehtud, on võimalik kasutada läbipõdemise kohta arsti väljastatud kinnitust. Seni arvestati kuue kuu pikkuse isolatsioonivabastuse algust ajast, kui arst oli COVID-19 haiguse läbi põdenud inimese terveks tunnistanud.

Sarnane muudatus puudutab ka COVID-19 haiguse läbi põdenud ning ühe doosiga vaktsineeritud inimesi. Praegu on inimene eneseisolatsioonist vabastatud, kui ta on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist. Muudatuse kohaselt arvestatakse ka nendel juhtudel üheaastast tähtaega alates positiivse PCR-testi tulemusest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta asub välisministeeriumi veebilehel, mida uuendatakse igal reedel kehtivusega järgnevast esmaspäevast.

Täpsem teave on Vabariigi Valitsuse korralduses.

Lisainfo: kriis.ee