Saatkonna töötajad

Külastusaadress: Arbins gate 2, 0253 Oslo (asukoht: Victoria Passasjen)

Postiaadress:
Estonian Embassy in Oslo
PO Box 4026 AMB
0244 Oslo
Norge

Tel. (47) 22 54 00 70
E-mail: [email protected]

Saatkonna telefoniaeg on tööpäeviti 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00.

Kodanike vastuvõtt saatkonnas on 10.00-12.00 esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

 

Lauri Bambus
Suursaadik

Andres Ideon
Nõunik (konsulaar, kultuur ja majandus)

Helena Pikkor
Sekretär

Nele Lõõbas
Referent

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 

Ryte Venckuviene

Ekspordinõunik Norras (EAS)
E-Mail: [email protected]
Mob: (47) 907 12 304

Merike Kaesveld

Investorkonsultant Norras (EAS)
E-mail:  [email protected]
Mob: (47) 4583 1867