Tõendid ja tõestamistoimingud

Rahvastikuregistri väljavõte

Soovitame Norra ja Islandi asutustele esitada ingliskeelne väljavõte Eesti rahvastikuregistrist:

 • lapse sünni tõestamiseks (tõendab ka hooldusõigusi)
 • täiskasvanu sünni-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmistunnistuse asemel
 • kui on vaja tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu (sh vallalisust)

Eesti saatkonnas Oslos väljastatud väljavõtteid saab kasutada ainult Norras või Islandil ja mitte teistes välisriikides.

Väljavõtte saamiseks on kaks võimalust:

 • Digitaalsete identifitseerimisvõimaluste (ID-kaart, Mobiili-ID, Smart-ID) olemasolul saate rahvastikuregistri väljavõtte tellida e-teenusest Rahvastikuregistri väljavõtte tellimine. Tõendi väljastab saatkond Oslos.
 • Väljavõtte saab tellida ka otse saatkonnast. Selleks tuleb vajalikud dokumendid saatkonda saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected] või broneerida aeg konsuli vastuvõtule  ja tuua dokumendid isiklikult kohale.

Vajalikud dokumendid:

 • avaldus tuleb printida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt;
 • koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta
 • riigilõiv, taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist

 

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Norra või Islandi ametiasutustele erinevaid andmeid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist, kohtulikku karistamatust vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Vajalikud dokumendid:

 • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult, vt näidised allpool;
 • Eesti pass või ID-kaart, posti või e-posti teel koopia isikuandmetega leheküljest;
 • Riigilõiv, taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist .

Tõendi saamiseks vajalikud dokumendid saatkonda saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected] või broneerida aeg konsuli vastuvõtule  ja tuua dokumendid isiklikult kohale.

Avalduste näidised:

 • abieluvõimetõend, kui soovite abielluda Norras või Islandil;
 • muu vabas vormis avaldus milles on märgitud
  • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.
 • karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.