Kui vajad võõrsil abi

Kui satute Norras või Islandil viibides hädaolukorda, võtke palun ühendust saatkonnaga telefoninumbril +47 22 54 00 70 .

Kui olete sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäevadel, võtke ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999.

Reisidokumendi kaotus

Kui kaotate või varastatakse Norras või Islandil olles pass või ID-kaart, väljastab konsul tagasipöördumistunnistuse või -loa. Tagasipöördumiseks vajaliku dokumendi taotlemisel on vaja esitada:

 • 2 dokumendifotot mõõtmetega 40×50 mm.
 • täita tagasipöördumistunnistuse taotlusankeet:
  • tagasipöördumistunnistus – PDFDOC (Eesti kodanikele)
  • tagasipöördumise luba – PDF, DOC (välismaalase passi omanikele)

Tuleb meeles pidada, et dokumendi taotlemiseks tuleb isiklikult esindusse kohale minna. Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Üksikutel juhtumitel, eelkõige olukorras, kus reisitakse Euroopa Liidu piires ja olete tagasi pöördumas Eestisse, võib transpordifirma teid lubada pardale ka reisidokumendi koopiaga. Juhime tähelepanu, et see tuleb alati transpordifirmalt üle küsida.

Kui reisidokument on kaotsi läinud  kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline tõend politseisse pöördumise kohta.

Helistage koheselt Politsei- ja Piirivalveameti abiliinile +372 677 3377. Teie palvel peatatakse kaardil olevad sertifikaadid. Seejärel pole võimalik kaarti enam elektrooniliselt (nt digitaalse allkirja andmiseks) kasutada.

Edasine sõltub sellest, kas saate kaardi tagasi oma käsutusse (leiate üles) või dokument jääb kadunuks:

 • a) kui leiate kaardi üles, saate peatatud sertifikaadid uuesti aktiveerida. Selleks tuleb isiklikult minna SEB Panga või Swedbanki kontorisse või Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse. Sertifikaatide peatatus lõpetatakse ja kaarti saab jälle elektrooniliselt kasutada.
 • b) kui kaart jääbki kadunuks, tuleb Teil võtta ühendust saatkonnaga ning esitada avaldus, mille alusel tunnistatakse kaardil olnud sertifikaadid ja kaart kui füüsiline dokument kehtetuks. Kaardi edasine kasutamine pole siis enam võimalik. Seejärel tuleb taotleda juba uus kaart. Kehtetuks tunnistatud isikut tõendavat dokumenti uuesti kehtivaks teha ei saa.

Kui esitate isikut tõendava dokumendi kaotsimineku korral saatkonnas taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, siis tunnistatakse Teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui Teil on kahtlus, et ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks Teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades +372 6773377) ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin Teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, teavitage kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.

Mida konsul saab teha?

 • Väljastab abivajajale ajutise reisidokumendi.
 • Nõustab vajadusel suhtlemisel kohalike ametivõimudega.
 • Vahendab vajadusel suhtlust abivajaja lähedastega Eestis.

Raha kaotus

 • Raha kaotamisel peaksite abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole.
 • Eesti konsulid või aukonsulid sellistel juhtudel raha anda ei saa, kuid konsul aitab teil vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustab raha ülekannete tegemisel.
 • Raha kaotuse korral on võimalik lähedastel raha saatmiseks hättasattunule kasutada ka rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad TransferwiseMoneyGram ja Western Union.

Mida konsul saab teha?

 • Annab nõu, kuidas saata raha abivajajale.
 • Vahendab vajadusel suhtlust lähedastega Eestis.

Mida konsul ei saa teha?

 • anda raha
 • tasuda hotelli, haigla, laevapileti jm arveid
 • osutada transpordi- ja majutusteenust

Kuriteo ohver

Konsulaarabi andmine kuriteo ohvrile seisneb kannatanule tema õiguste kaitseks vajamineva informatsiooni andmises. Konsul ega aukonsul ei osuta õigusabiteenust, sest kummalgi pole rahvusvahelise tava kohaselt õigust sekkuda kohalikku õigusmõistmise protsessi.

Kui Teie või Teie lähedane on langenud Norras või Islandil kuriteo ohvriks, siis on Teil õigus pöörduda elukohajärgsesse ametiasutusse kompensatsiooni saamiseks. Eesti, Norra ja Island on ühinenud vägivallakuritegude ohvritele hüvitiste maksmise Euroopa konventsiooniga (European convention on the compensation of victims of violent crimes, ETS 116). Selle konventsiooni kohaselt on teise liikmesriigi territooriumil vägivalla/kuriteo ohvriks langenud teise liikmesriigi kodaniku omastel õigus ohvri surma korral taotleda sellelt riigilt, kus kuritegu toime pandi, hüvitist matusekulude eest.