Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine Eesti saatkonnas Oslos

Infot dokumentide taotlemise kohta leiab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Lapsele esmase ID-kaardi või passi taotlemine

Lapsele esmase Eesti passi / ID-kaardi taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile (edaspidi PPA) tuleb lapsevanemal:

 • kas isiklikult pöörduda Eesti Saatkonda Oslos
 • eelnevalt vastuvõtule registreeruda:
 • või saata taotlus posti teel PPA-sse.

Posti või e-posti teel saab Eesti passi/ID-kaarti taotleda juhul, kui lapsevanemale on varem PPA poolt välja antud isikut tõendav dokument ja ta taotleb ID-kaarti alla 15-aastasele lapsele või passi alla 12-aastasele lapsele.

Dokumendi taotlemine Eesti saatkonnas Oslos

Lapsevanemal palume kaasa võtta (NB! Mõlemal vanemal pole vaja kohale tulla, samuti pole vaja alla 12-aastast last kaasa võtta):

 1.  lapsele Norras väljastatud sünnitunnistus
 2. lapsest üks värvifoto. Foto mõõtmed on 40 x 50 mm ja fotol peab isik olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80 % foto vertikaalsest kõrgusest. Foto tuleks kindlasti teha fotoateljees, sest automaadifoto kvaliteet ei vasta dokumendifotole esitatud nõuetele. NB! Norra fotoateljeede töötajad ei tea nõudeid Eesti passi fotole, seega tuleb Teil fotograafile antud nõudeid tutvustada! Vaata üksikasjalikumaid nõudeid dokumendifotole.
 3. lapsevanema Eesti pass või ID-kaart
 4. riigilõiv. NB! Riigilõivu saab saatkonnas tasuda Norra pangakaardiga. Summat norra kroonides täpsustatakse iga kuu alguses lähtuvalt EUR ja NOK vahetuskursist.
 5. vormikohane taotlusankeet. Taotlusankeedi võib printida internetist ja täita kodus. Juhendid ankeedi täitmiseks leiate samalt aadressilt. Lapsevanem võib ankeedi täita ka saatkonnas.

Posti teel taotlemine

Kui esitate taotluse posti teel, pange palun ümbrikusse:

 1. täidetud taotlusankeet.Kui taotlete ID-kaarti ja passi koos, saate taotluse esitada ühel ankeedil. Taotlusankeedi täitmiseks juhised leiate Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.
  Kui soovite dokumenti kätte saada Oslos või Teie elukohale lähimas aukonsulaadis, siis märkige palun lahtrisse DOKUMENDI VÄLJASTAMINE: Eesti saatkond Oslos või aukonsulaat Trondheimis, Tromsøs, Stavangeris, Kristiansandis või Bergenis.
 2. lapsest üks värvifoto (vt nõuded fotole eespool).
 3. lapsele Norras väljastatud sünnitunnistus (Norra sünnitunnistuse soovitame võimalusel võtta mitmekeelsena (inglise-prantsuse-norra keeles), siis pole vaja lisada eestikeelset tõlget ja tõlke kinnitust. Dokument tuleb kinnitada apostilliga. Apostilli saamiseks tuleb minna Oslos Notarius publicus (Oslo Tinghus, C.J. Hambros pl. 4, tel 22035200) ja Fylkesman (Tordenskiolds gate 12, tel. 22003500). Vaata teiste Norra fylkesmanide kontakte).
 4. lapsevanema Eesti passi või ID-kaardi koopia. Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga.
 5. riigilõivu tasumist tõendav dokument. Sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk.

Riigilõivu saate tasuda pangaülekandega. Infot riigilõivu tasumise kohta leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
Selgitus: Eesti passi /ID kaardi taotlus ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti.

Kinnine ümbrik märgusõnaga  TAOTLUS saatke aadressil:

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

Passi- ja ID-kaardi väljastamine

 • Uus pass või ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest PPA-sse ning saadetakse seejärel Eesti Saatkonda Oslos.
 • NB! Pass või ID-kaart väljastatakse saatkonnas lapsevanemale isiklikult allkirja vastu (mitte posti teel).